5

از 5

دکتر معصومه طالبی

دکتر معصومه طالبی

197دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 222-135052-99

جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی/فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته آندومتریوز و هیستروسکوپی/عضو انجمن جراحان زیبایی اروپا/عضو کالج جراحان زنان آمریکا/عضو انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

زمینه های مشاوره

متخصص

نظرات کاربران در رابطه با دکتر معصومه طالبی