5

از 5

دکتر طلوع مهدوی

دکتر طلوع مهدوی

383دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 143381

متخصص کودکان و نوزادان دارای بورد تخصصی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۰ سال سابقه کار

زمینه های مشاوره

متخصص

نظرات کاربران در رابطه با دکتر طلوع مهدوی

مشاوره خوبی گرفتم کاملاراضی

تاریخ :1401/02/20

فوق العاده سریع پاسخگو بودند. عالی

تاریخ :1401/01/28

بسیار مسلط و صبور بودن

تاریخ :1400/11/19