4

از 5

رویا خانعلی لو

رویا خانعلی لو

3364دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی :

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی درمانگر اختلالات فردی در حوزه های استرس و اضطراب، افسردگی ،وسواس،انواع ترس و فوبیا مشاوره پیش از ازدواج مشاوره روابط عاطفی و بین فردی مربی مهارت های زندگی در زمینه ی اعتماد به نفس درمانگر حوزه کودک و نوجوان درمانگر در حوزه اعتیاد رویکرد: CBT، ACT، طرحواره درمانی

زمینه های مشاوره

کارشناسی ارشد

نظرات کاربران در رابطه با رویا خانعلی لو

بسیار با درایت

تاریخ :1398/04/18