5

از 5

زهره حاجی زاده

زهره حاجی زاده

402دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 6228

روانشناس وطرحواره درمانگر دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی دارای پروانه اشتغال از سازمان روانشناسی و مشاوره به شماره ۶۲۲۸. تخصص در زمینه مشاوره فردی افسردگی اضطراب خانواده و نوجوان. موسس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ققنوس مدرس کارگاه های مهارت های زندگی و فرزندپروری

زمینه های مشاوره

کارشناسی ارشد

نظرات کاربران در رابطه با زهره حاجی زاده

خیلی عالی راهنمایی کردن ممنونم ازشون

تاریخ :1401/02/30