5

از 5

علیرضا عسگری

علیرضا عسگری

557دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 5209

کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی روان شناس و روان درمانگر مشاوره پیش و پس از ازدواج، اعتیاد، خیانت، افسردگی و اضطراب داراری مدرک MMT و Matrix

زمینه های مشاوره

کارشناسی ارشد

نظرات کاربران در رابطه با علیرضا عسگری