5

از 5

مریم جان فدا

مریم جان فدا

843دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 3936

روان شناس بالینی عضو رسمی نظام روانشناسی عضو انجمن روانشناسی ایران زوج درمانگر،مشاور قبل از ازدواج درمانگر اختلالات اضطرابی و افسردگی و مشکلات فردی طرحواره درمانگر مترجم کتب و متون روانشناسی دارای مجوز از نظام روان شناسی

زمینه های مشاوره

کارشناسی ارشد

نظرات کاربران در رابطه با مریم جان فدا