4

از 5

دکتر افروز امیر اسدی

دکتر افروز امیر اسدی

457دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 4678

دکتری روانشناسی تربیتی درمانگر اختلالات فردی در حوزه های استرس و اضطراب، افسردگی ،وسواس،انواع ترس و فوبیا مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره خانواده و زوج درمانگر مشاوره روابط عاطفی و بین فردی مربی مهارت های زندگی در زمینه های اعتماد به نفس و کنترل خشم سکس تراپیست و درمانگر اختلالات جنسی درمانگر حوزه کودک و نوجوان رویکرد: CBT، تحلیل رفتار متقابل

زمینه های مشاوره

دکتری

نظرات کاربران در رابطه با دکتر افروز امیر اسدی