5

از 5

دکتر امیرحسین یزدانی

دکتر امیرحسین یزدانی

25دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 94256

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی عضو سازمان نظام پزشکی به شماره عضویت 94256 درمان دردهای ستون فقرات و مفاصل به روش های نوین غیر جراحی

زمینه های مشاوره

متخصص

نظرات کاربران در رابطه با دکتر امیرحسین یزدانی