4

از 5

سمیرا درویشی

سمیرا درویشی

8962دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی :

کارشناسی ارشد روانشناس بالینی عضو سازمان نظام روان شناسی ، مشاوره و درمانگر فردی(افسردگی ، وسواس ، اضطراب، سوگ ) ، مشاوره ازدواج ، زوج درمانی ، خیانت زناشویی ، شکست عاطفی، مشاوره طلاق رویکرد درمانی : درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی

زمینه های مشاوره

کارشناسی ارشد

نظرات کاربران در رابطه با سمیرا درویشی