5

از 5

دکتر هادی حمیدیا

دکتر هادی حمیدیا

252دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : د_ 23617

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران دکتری داروسازی عضو سازمان نظام پزشکی به شماره عضویت د_ 23617 ارائه دهنده مشاوره های تخصصی در زمینه: تداخلات دارویی عوارض جانبی داروها دارو درمانی بیماری ها سابقه: 5 سال

زمینه های مشاوره

دکتری

نظرات کاربران در رابطه با دکتر هادی حمیدیا