5

از 5

دکتر محمد مرتضوی زاده

دکتر محمد مرتضوی زاده

42دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 168726

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران دندانپزشک عمومی عضو سازمان نظام پزشکی به شماره عضویت 168726 ارائه دهنده مشاوره های تخصصی در زمینه: دهان و دندان سابقه: 2 سال

زمینه های مشاوره

دکتری

نظرات کاربران در رابطه با دکتر محمد مرتضوی زاده