5

از 5

دکتر کبری حیدری

دکتر کبری حیدری

77دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 135505

فارغ تحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان پزشک عمومی عضو سازمان نظام پزشکی به شماره عضویت 135505 ارائه دهنده مشاوره های تخصصی در زمینه: زنان. داخلی

زمینه های مشاوره

پزشک عمومی

نظرات کاربران در رابطه با دکتر کبری حیدری

عالی بود بهترین پزشک عمومی ،،باید ایشون تخصص داخلی میگرفتن .👏صبور، با دانش

تاریخ :1400/01/24