5

از 5

حسین سلیمانی پورگیسی

حسین سلیمانی پورگیسی

48دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : ت-5892

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز کارشناس تغذیه عضو سازمان نظام پزشکی به شماره عضویت ت-5892 ارائه دهنده مشاوره های تخصصی در زمینه: افزایش و کاهش وزن رشد و تغذیه کودکان فشار خوت , چربی خون , دیابت , کبد چرب تغذیه مناسب در دوران بارداری و شیردهی

زمینه های مشاوره

کارشناسی

نظرات کاربران در رابطه با حسین سلیمانی پورگیسی

عالی

تاریخ :1400/02/16