5

از 5

رامین تقی زاده

رامین تقی زاده

41دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : ت-6769

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناس ارشد تغذیه عضو سازمان نظام پزشکی به شماره عضویت:ت-6769 ارائه دهنده مشاوره های تخصصی در زمینه تغذیه و رژیم درمانی

زمینه های مشاوره

کارشناسی ارشد

نظرات کاربران در رابطه با رامین تقی زاده