5

از 5

دکتر یاسمین هولهءگوئی

دکتر یاسمین هولهءگوئی

156دقیقه مشاوره

کد نظام پزشکی : 191149

فارغ‌التحصیل از دانشگاه سراسری جندی شاپور اهواز عضو سازمان نظام پزشکی به شماره عضویت 191149 ارائه مشاوره در زمینه های: اطفال، داخلی، زنان، عفونی، پوست، کرونا شاغل در مراکز درمانی کرونا مشاوره تخصصی کرونا

زمینه های مشاوره

پزشک عمومی

نظرات کاربران در رابطه با دکتر یاسمین هولهءگوئی

بسیار پیگیرو پاسخگو.

تاریخ :1400/02/08