جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

ویزیت و معاینه پزشک در منزل

درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم. درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم. درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم.

ثبت درخواست

نحوه انجام ویزیت

درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم. درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم. درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم.

مراحل ثبت درخواست خدمات در منزل

1

انتخاب نوع خدمات در منزل مورد نیاز شما

2

تکمیل اطلاعات و هماهنگی ساعت

3

پرداخت هزینه خدمت انتخابی توسط شما

4

مراجعه پزشک/پرستار به محل شما

نیازمند دریافت خدمات پزشکی در منزل هستید؟

نوع خدمت خود را انتخاب نمایید.

انتخاب شهر

خدمات نمایش داده شده فقط در شهر انتخاب شده ارائه میشوند

کنترل فشار خون (خدمات پزشکی نبض اول)

220,000تومان

انتخاب
توضیحات

سنجش اکسیژن خون و کنترل فشارخون (خدمات پزشکی نبض اول)

320,000تومان

انتخاب
توضیحات

سرم تراپی به همراه کنترل فشار خون (خدمات پزشکی نبض اول)

420,000تومان

انتخاب
توضیحات

تزریقات اضافه(خدمات پزشکی نفس بان)

200,000تومان

انتخاب
توضیحات

نمونه گیری در منزل(خدمات پزشکی نفس بان)

300,000تومان

انتخاب
توضیحات

کنترل فشار خون(خدمات پزشکی نفس بان)

230,000تومان

انتخاب
توضیحات

تست قند خون(خدمات پزشکی نفس بان)

290,000تومان

انتخاب
توضیحات

نوار قلب(خدمات پزشکی نفس بان)

390,000تومان

انتخاب
توضیحات

سونداژ مثانه(خدمات پزشکی نفس بان)

350,000تومان

انتخاب
توضیحات

کشیدن بخیه(خدمات پزشکی نفس بان)

350,000تومان

انتخاب
توضیحات

بخیه زدن توسط پرستار (خدمات پزشکی نفس بان)

500,000تومان

انتخاب
توضیحات

ساکشن تراپی (خدمات پزشکی نفس بان)

450,000تومان

انتخاب
توضیحات

انما-تنقیه (خدمات پزشکی نفس بان)

500,000تومان

انتخاب
توضیحات

تزریق عضلانی(خدمات پزشکی نفس بان)

260,000تومان

انتخاب
توضیحات

سرم تراپی اطفال (خدمات پزشکی نفس بان)

400,000تومان

انتخاب
توضیحات

سرم تراپی (خدمات پزشکی نفس بان)

300,000تومان

انتخاب
توضیحات

سرم تراپی به همراه یک تزریق (خدمات پزشکی نفس بان)

340,000تومان

انتخاب
توضیحات

انفوزیون داخل سرم (خدمات پزشکی نفس بان)

20,000تومان

انتخاب
توضیحات

پانسمان ساده برای هر ناحیه (خدمات پزشکی نفس بان)

300,000تومان

انتخاب
توضیحات

نصب NGT(گاواژ) (خدمات پزشکی نفس بان)

350,000تومان

انتخاب
توضیحات

سرم تراپی (خدمات پزشکی نبض اول)

350,000تومان

انتخاب
توضیحات

سونداژ مثانه (خدمات پزشکی نبض اول)

350,000تومان

انتخاب
توضیحات

ساکشن تراپی (خدمات پزشکی نبض اول)

500,000تومان

انتخاب
توضیحات

ان جی (لوله معده) (خدمات پزشکی نبض اول)

450,000تومان

انتخاب
توضیحات

پانسمان ساده برای هر ناحیه (خدمات پزشکی نبض اول)

300,000تومان

انتخاب
توضیحات

کشیدن بخیه تا 5 سانت (خدمات پزشکی نبض اول)

300,000تومان

انتخاب
توضیحات

رادیولوژی (خدمات پزشکی نبض اول)

1,000,000تومان

انتخاب
توضیحات

تزریقات وریدی (خدمات پزشکی نبض اول)

300,000تومان

انتخاب
توضیحات

عکس اضافه رادیولوژی (خدمات پزشکی نبض اول)

400,000تومان

انتخاب
توضیحات

نوار قلب (خدمات پزشکی نبض اول)

500,000تومان

انتخاب
توضیحات

سونوگرافی پایه (خدمات پزشکی نبض اول)

1,900,000تومان

انتخاب
توضیحات

تست قند خون (خدمات پزشکی نبض اول)

220,000تومان

انتخاب
توضیحات

انما -تنقیه-(خدمات پزشکی نبض اول)

600,000تومان

انتخاب
توضیحات

تزریقات اضافه (خدمات پزشکی نبض اول)

120,000تومان

انتخاب
توضیحات

انفوزیون داخل سرم (خدمات پزشکی نبض اول)

20,000تومان

انتخاب
توضیحات

سرم تراپی به همراه یک تزریق آنتی بیوتیک یا دارو (خدمات پزشکی نبض اول)

400,000تومان

انتخاب
توضیحات

سرم تراپی به همراه یک انفوزیون در سرم (خدمات پزشکی نبض اول)

370,000تومان

انتخاب
توضیحات

سرم تراپی به همراه تزریق عضلانی (خدمات پزشکی نبض اول)

450,000تومان

انتخاب
توضیحات

سرم تراپی به همراه اقامت نیم ساعته (خدمات پزشکی نبض اول)

400,000تومان

انتخاب
توضیحات

سرم تراپی اطفال (خدمات پزشکی نبض اول)

450,000تومان

انتخاب
توضیحات

اقامت کنار بیمار هر نیم ساعت (خدمات پزشکی نبض اول)

100,000تومان

انتخاب
توضیحات

خونگیری آزمایشات (نمونه گیری) (خدمات پزشکی نبض اول)

350,000تومان

انتخاب
توضیحات

تزریق عضلانی (خدمات پزشکی نبض اول)

250,000تومان

انتخاب
توضیحات

بازکردن گچ اندام در منزل (خدمات پزشکی نبض اول)

600,000تومان

انتخاب
توضیحات

پانسمان زخم دیابتی و بستر (خدمات پزشکی نبض اول)

500,000تومان

انتخاب
توضیحات

بخیه زدن توسط پرستار (خدمات پزشکی نبض اول)

550,000تومان

انتخاب
توضیحات

بخیه زدن توسط پزشک (خدمات پزشکی نبض اول)

1,200,000تومان

انتخاب
توضیحات

سنجش اکسیژن خون (خدمات پزشکی نبض اول)

220,000تومان

انتخاب
توضیحات

نوار عصب و عضله (خدمات پزشکی نبض اول)

2,700,000تومان

انتخاب
توضیحات

سرم تراپی به همراه دو انفوزیون در سرم (خدمات پزشکی نبض اول)

390,000تومان

انتخاب
توضیحات

نحوه انجام ویزیت

درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم. درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم. درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم.

 

نحوه انجام ویزیت

درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم. درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم. درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم.

سوالات متداول

عنوان سئو باکس

درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم. درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم. درمان کرونا در منزل چقدر امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال شما را به تجربه دوساله این بیماری ارجاع می‌دهیم.