جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

کلوتین 25000 واحد در 5 میلی لیتر

CLOTIN 25000IU/5ML

خرید دارو
مشخصات
نام عمومی: HEPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 5000 [iU]/1mL 5MILLILITER
دسته بندی: بدون دسته بندی
شکل دارو:

تزریق

نحوه مصرف:

وریدی

محدودیت برای شیردهی:

ندارد

محدودیت بارداری:
مصرف دامپزشکی:

ندارد

موارد مصرف

هپارين در پيش گيري و درمان ترومبوز وريد‌هاي عمقي و ترومبوآمبولي ريوي، جلوگيري از انعقاد خون در گردش خون خارج بدن طي جراحي قلب و روش ‌هاي دياليز، به عنوان داروي كمكي در درمان آنژين ناپايدار، آمبولي شريان محيطي و كاهش خطر بروز ترومبوز مغزي و مرگ در بيماراني كه دچار حمله پيشرونده شديد و ناگهاني مي ‎شوند و به عنوان پيش گيري در اعمال جراحي ارتوپدي و جراحي عمومي مصرف می‌ شود.

عوارض و هشدار ها

عوارض

1- در بي‎ حسي منطقه ‌اي يا انسداد اعصاب ناحيه كمر، ديسكرازي خوني به خصوص كمي پلاكت‌ هاي خون، زايمان اخير، يا در مواردي كه نياز به عمل جراحي اعصاب يا چشم وجود دارد، پريكارديت يا نشت مايع به پريكارد، نارسایی شدید كليه، جراحي عمده يا زخم‌ هايي كه سبب ایجاد سطوح باز و وسيع مي ‎شوند،‌ صدمه شديد به ويژه به دستگاه عصبي مركزي، سوراخ شدگي نخاع، زخم يا ساير ضايعات فعال گوارشي،‌ ادراري، تنفسي، واسكوليت شديد و نارسایی شدید كبد با احتياط مصرف شود. 2- توصيه می ‌شود در بيماراني كه هپارين مصرف می‌ کنند از تزريق عضلاني ساير دارو‌ها، به -دليل احتمال بروز هماتوم و خونريزي در اطراف محل تزريق خودداري شود. 3- خونريزي از لثه ممكن است نشانه مصرف بيش از حد هپارين باشد. درمان با هپارين خطر بروز خونريزي موضعي طي جراحي‎‌ هاي د‌هان و پس از آن را افزايش مي ‎دهد. 4- از آن جا كه هپارين از بافت‌ هاي حيواني تهيه می ‌شود، توصيه می ‌شود در بيماراني كه سابقه حساسيت يا آسم دارند، ابتدا مقدار آزمايشي 1000واحد قبل از شروع درمان تزريق شود. 5- در صورت استفاده از برنامه درماني با مقادير كامل هپارين، مقدار مصرف دارو بايد با توجه به نتايج آزمون ‌هاي انعقاد خون براي هر فرد تنظيم شود. 6- مهار ترشح آلدوسترون توسط هپارين می ‌تواند باعث زیادی پتاسیم خون شود. بيماران مبتلا به ديابت مليتوس، نارسایي مزمن كليه، اسيدوز، پتاسيم خون بالا، يا بيماراني كه دارو‌هاي نگهدارنده پتاسيم مصرف می ‌کنند، براي بروز عارضه افزایش پتاسیم خون مستعد تر هستند. توصيه می ‌شود در چنين بيماراني سطح پتاسيم خون قبل از شروع هپارين كنترل شده و درحين مصرف هپارين تحت نظر قرار گيرد، به ويژه اگر تجويز هپارين قرار است بيش از 7 روز ادامه پيدا كند.

هشدارها

1- در بي‎ حسي منطقه ‌اي يا انسداد اعصاب ناحيه كمر، ديسكرازي خوني به خصوص كمي پلاكت‌ هاي خون، زايمان اخير، يا در مواردي كه نياز به عمل جراحي اعصاب يا چشم وجود دارد، پريكارديت يا نشت مايع به پريكارد، نارسایی شدید كليه، جراحي عمده يا زخم‌ هايي كه سبب ایجاد سطوح باز و وسيع مي ‎شوند،‌ صدمه شديد به ويژه به دستگاه عصبي مركزي، سوراخ شدگي نخاع، زخم يا ساير ضايعات فعال گوارشي،‌ ادراري، تنفسي، واسكوليت شديد و نارسایی شدید كبد با احتياط مصرف شود. 2- توصيه می ‌شود در بيماراني كه هپارين مصرف می‌ کنند از تزريق عضلاني ساير دارو‌ها، به -دليل احتمال بروز هماتوم و خونريزي در اطراف محل تزريق خودداري شود. 3- خونريزي از لثه ممكن است نشانه مصرف بيش از حد هپارين باشد. درمان با هپارين خطر بروز خونريزي موضعي طي جراحي‎‌ هاي د‌هان و پس از آن را افزايش مي ‎دهد. 4- از آن جا كه هپارين از بافت‌ هاي حيواني تهيه می ‌شود، توصيه می ‌شود در بيماراني كه سابقه حساسيت يا آسم دارند، ابتدا مقدار آزمايشي 1000واحد قبل از شروع درمان تزريق شود. 5- در صورت استفاده از برنامه درماني با مقادير كامل هپارين، مقدار مصرف دارو بايد با توجه به نتايج آزمون ‌هاي انعقاد خون براي هر فرد تنظيم شود. 6- مهار ترشح آلدوسترون توسط هپارين می ‌تواند باعث زیادی پتاسیم خون شود. بيماران مبتلا به ديابت مليتوس، نارسایي مزمن كليه، اسيدوز، پتاسيم خون بالا، يا بيماراني كه دارو‌هاي نگهدارنده پتاسيم مصرف می ‌کنند، براي بروز عارضه افزایش پتاسیم خون مستعد تر هستند. توصيه می ‌شود در چنين بيماراني سطح پتاسيم خون قبل از شروع هپارين كنترل شده و درحين مصرف هپارين تحت نظر قرار گيرد، به ويژه اگر تجويز هپارين قرار است بيش از 7 روز ادامه پيدا كند.

تداخل دارویی

مصرف همزمان هپارین با اسید والپروئیك به علت مهار عملكرد پلاكت‌ ها ممكن است موجب خونریزی شود. متی ‎مازول و پروپیل تیواوراسیل باعث كاهش پروترومبین خون می‎ شوند. لذا مصرف همزمان این دارو‌ها با هپارین ممكن است باعث افزایش اثر ضدانعقادی شود. مصرف همزمان دارو‌های ضدانعقاد و ترومبولیتیك، مانند وارفارین، استرپتوكیناز و اوروكنیاز و همچنین دكستران خطر خونریزی را افزایش می ‎دهد. مصرف همزمان هپارین با پروبنسید اثر ضدانعقادی دارو را افزایش داده و طولانی می ‌کند. در صورت مصرف همزمان دارو‌های موثر بر عملكرد پلاكت‌ ها (NSAIDs، دی پیریدامول، تیكلوپیدین، كلوپیدوگرل) با هپارین، احتمال خونریزی افزایش می یابد.

نکات قابل توصیه

1- درطول درمان با هپارين، از مصرف اسيد استيل ساليسيليك يا دارو‌هاي حاوي آن، ايبوپروفن و ساير دارو‌هاي موثر بر پلاكت‎‌ ها، بايد خودداري شود. 2- پزشك و دندان پزشك بايد از مصرف اين دارو آگاه شوند. 3- به منظور بررسي پيشرفت درمان انجام آزمون ‎‌هاي انعقاد خون به طور منظم ضروري است.

مشاوره سریع

داروها و مکمل های مرتبط

تشخیص تداخل دارویی

شما از این بخش میتونید وجود یا عدم تداخل دارویی بین دو دارو را بررسی کنید

مشاهده نتیجه