خدمات اقساطی سلامت

برای دریافت اعتبار نیاز به راهنمایی دارید؟

پشتیبانی 24 ساعته

haal

کلیک نمایید

برای اطلاع از جزییات مراحل دریافت اعتبار کلیک کنید.

دریافت اعتبار حال

کارمزد 18%

میزان اعتبار خود را مشخص نمایید

20,000,000 تومان

دریافت اعتبار تنها با ارائه “یک برگ چک صیادی”

مدت بازپرداخت را مشخص نمایید

اطلاعات بازپرداخت:

قسط هر ماه

NaN

تومان

هزینه خدمات و زیر ساخت

این پرداختی بابت هزینه‌های (تشکیل پرونده، آماده سازی زیرساخت ، مالیات، پشتیبانی و ...) است و در آخرین مرحله قبل از تخصیص اعتبار از کاربر دریافت می‌گردد.

NaN

تومان

کارمزد بانکی

کارمزد18% اعتبار دریافتی(پرداخت بعد از تخصیص اعتبار به بانک)

NaN

تومان

بازپرداخت نهایی

مجموع اقساط + هزینه خدمات و زیر ساخت + کارمزد بانکی

NaN

تومان