خدمات اقساطی سلامت

برای دریافت اعتبار نیاز به راهنمایی دارید؟

پشتیبانی 24 ساعته

haal

کلیک نمایید

برای اطلاع از جزییات مراحل دریافت اعتبار کلیک کنید.

دریافت اعتبار حال

کارمزد 18%

میزان اعتبار خود را مشخص نمایید

20,000,000 تومان

مدت بازپرداخت را مشخص نمایید

اطلاعات بازپرداخت:

مشاهده جزییات

قسط ماه اول(کارمزد بانکی)

NaN

تومان

قسط ماه دوم تا ششم

NaN

تومان

بازپرداخت نهایی

NaN

تومان

ضمانت تنها با ارائه “یک برگ چک صیادی” به نام خودتان یا اقوام و دوستان امکان پذیر است.