بارگذاری نسخه پزشک

نوع نسخه

نوع آزمایش

میخواهم از بیمه تکمیلی استفاده کنم

تصویر روی نسخه

برای آپلود تصویر کلیک کنید

نام متقاضی

کد ملی

شماره تماس

از صحت شماره وارد شده اطمینان پیدا کنید، هماهنگی‌ها از طریق این شماره انجام خواهد شد.