چکاپ تیرویید جهت بررسی کم کاری و پرکاری تیرویید(آزمایشگاه آبتین)

تعداد آزمایش مورد نظر خود را انتخاب کنید

1

595,000

تومان