بازگشت
haal

پرسشنامه اضطراب بک

سوال 1 از 21

برای مشاهده نتایج لطفا به سوالات پاسخ دهید.

1
کرختی یا احساس مور مور شدن (گزگز شدن)