ضدعفونی محل

توضیحات :

دستگاه مه پاش این قابلیت رو دارد که قطرات آب را به اندازه 10 تا 30 میکرون برساند. از این رو ذرات آب به دلیل وزن کم به صورت مه در فضا پخش شده و علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمامی نقاط محیط که امکان دسترسی به آنها نیست، هیچ گونه ضرری برای دستگاه های برقی، کاغذ و مقوا و … ندارد. بر خلاف دستگاه های سم پاش که این روزه به دلیل ارزانی مورد استفاره قرار می گیرند و عملا برای مبارزه به ویروس کرونا نه تنها تاثیری نداشته بلکه خطراتی هم به دنبال خواهند داشت.

متراژ

هزینه :

تومان

توضیحات :

دستگاه مه پاش این قابلیت رو دارد که قطرات آب را به اندازه 10 تا 30 میکرون برساند. از این رو ذرات آب به دلیل وزن کم به صورت مه در فضا پخش شده و علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمامی نقاط محیط که امکان دسترسی به آنها نیست، هیچ گونه ضرری برای دستگاه های برقی، کاغذ و مقوا و … ندارد. بر خلاف دستگاه های سم پاش که این روزه به دلیل ارزانی مورد استفاره قرار می گیرند و عملا برای مبارزه به ویروس کرونا نه تنها تاثیری نداشته بلکه خطراتی هم به دنبال خواهند داشت.

متراژ

هزینه :

تومان

توضیحات :

دستگاه مه پاش این قابلیت رو دارد که قطرات آب را به اندازه 10 تا 30 میکرون برساند. از این رو ذرات آب به دلیل وزن کم به صورت مه در فضا پخش شده و علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمامی نقاط محیط که امکان دسترسی به آنها نیست، هیچ گونه ضرری برای دستگاه های برقی، کاغذ و مقوا و … ندارد. بر خلاف دستگاه های سم پاش که این روزه به دلیل ارزانی مورد استفاره قرار می گیرند و عملا برای مبارزه به ویروس کرونا نه تنها تاثیری نداشته بلکه خطراتی هم به دنبال خواهند داشت.

متراژ

هزینه :

تومان