خدمات پزشکی در منزل

ارائه خدمات پزشکی از ساعت 9 الی 10 شب می‌باشد و اپراتور جهت هماهنگی با شما تماس میگیرد.

توضیحات :

ویزیت پزشک متخصص در منزل

هزینه ویزیت :

800,000

تومان

توضیحات :

ویزیت پزشک فوق تخصص در منزل

هزینه ویزیت :

1,000,000

تومان

توضیحات :

ویزیت پزشک عمومی

هزینه ویزیت :

500,000

تومان

توضیحات :

مغز و اعصاب

هزینه ویزیت :

1,200,000

تومان

توضیحات :

داخلی

هزینه ویزیت :

800,000

تومان

توضیحات :

ارتوپدی

هزینه ویزیت :

800,000

تومان

توضیحات :

متخصص عفونی

هزینه ویزیت :

750,000

تومان

توضیحات :

متخصص طب اورژانس

هزینه ویزیت :

700,000

تومان

توضیحات :

جراح متخصص

هزینه ویزیت :

720,000

تومان

هزینه ویزیت :

720,000

تومان