خدمات پرستاری در منزل

سرم تراپی

توضیحات :

ارائه خدمات وصل سرم در منزل (این خدمت بدون ارائه وسایل مصرفی و دارو می باشد)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

اکسیژن تراپی

توضیحات :

نفر اضافی جهت سنجش اکسیژن خون

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

ان جی (لوله معده)

توضیحات :

ارائه خدمات نصب NGT (بدون وسائل مصرفی) درمنزل انجام میپذیرد. به فرآيند لوله گذارى بينى معده اى، ان جى گفته مى شود. در شرايطى كه بيمار نتواند غذا بخورد و يا بلع را به صورت كامل انجام دهد، از اين روش استفاده مى شود. اين عمل با وارد كردن يك لوله پلاستيكى باريك از طريق بينى انجام مى شود و براى دادن غذا و دارو به بيمار مورد استفاده قرار مى گيرد.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

پانسمان برای هر ناحیه

توضیحات :

ارائه خدمات پانسمان در منزل (بدون وسایل مصرفی) به قرار دادن پوشش حفاظتى بر روى زخم، پانسمان مى گويند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

کشیدن بخیه

توضیحات :

بخيه هايى كه روى پوست زده مى شوند، پس از آنكه كارايى خود را بر جاى گذاشتند، كشيده مى شوند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونوگرافی

توضیحات :

يك نوع دستگاه تصويربردارى است كه امكان مشاهده اندام ها و ساختارهاى بدن ،مثل ( قلب، رگ هاى خونى، كليه ها، كبد و ساير اعضاى بدن)،را فراهم مى كند. در دوران باردارى، پزشكان از اين نوع تصويربردارى براى مشاهده جنين استفاده مى كنند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

کنترل فشار خون

توضیحات :

فشارخون يكى از علائم اصلى حيات است و معمول ترين روش اندازه گيرى آن، به وسيله فشارسنج است كه از اين طريق، مى توان فشار خونِ درحال چرخش در رگ ها را محاسبه كرد.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

تزریقات وریدی به ازای هر تزریق

توضیحات :

تزریقات وریدی در منزل(این خدمت بدون ارائه وسایل مصرفی و دارو می باشد)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

انفوزیون داخل سرم

توضیحات :

تزریق دارو داخل سرم در منزل

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سرم تراپی به همراه یک تزریق آنتی بیوتیک یا دارو

توضیحات :

این پکیج شامل رگ گیری و وصل سرم به همراه یکبار تزریق آنتی بیوتیک یا دارو به بیمار می باشد.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونداژ مثانه

توضیحات :

ارائه خدمات نصب سونداژ (بدون وسایل مصرفی) به قرار دادن وسيله اى به نام سوند در داخل مجارى ادرارى گفته مى شود. اين روش قابل استفاده براى افرادى است كه دچار انسداد در مجارى ادرارى هستند و يا به دلايل مختلف كنترلى روى ادرارشان ندارند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

نوار قلب

توضیحات :

به نمودار ثبت شده ى تغييرات پتانسيل الكتريكى ناشى از تحريك عضله قلب گفته مى شود. پزشكان مى توانند از روى اين منحنى به نحوه عمل قلب پى ببرند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

تست قند خون

توضیحات :

اين تست براى تعيين تخمينى غلظت گلوكز (قند) در خون به كار مى رود. يك قطره كوچك از خون بيمار كه توسط سوزن زدن به پوست به دست آمده، روى يك صفحه يك بار مصرف آزمايش قرار مى گيرد و با قراردادن در دستگاه، قند خون محاسبه مى گردد.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

کنترل فشار خون

توضیحات :

فشارخون يكى از علائم اصلى حيات است و معمول ترين روش اندازه گيرى آن، به وسيله فشارسنج است كه از اين طريق، مى توان فشار خونِ درحال چرخش در رگ ها را محاسبه كرد.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

تنقيه

توضیحات :

براى حل مشكل جمع شدن مدفوع در قسمت انتهايى روده، از اين روش استفاده مى شود. اين روش درمانى بيشتر مواقع براى درمان يبوست شديد استفاده مى شود. تنقيه كمك مى كند تا مواد دفعى بدن از روده خارج شوند، در اين حالت خود شخص قادر به دفع اين مواد زائد نيست.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

نمونه گیری در منزل

توضیحات :

ارائه خدمات نمونه گیری آزمایش(خون و ادرار) در منزل

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سونداژ مثانه

توضیحات :

به قرار دادن وسيله اى به نام سوند در داخل مجارى ادرارى گفته مى شود. اين روش قابل استفاده براى افرادى است كه دچار انسداد در مجارى ادرارى هستند و يا به دلايل مختلف كنترلى روى ادرارشان ندارند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

نوار قلب

توضیحات :

به نمودار ثبت شده ى تغييرات پتانسيل الكتريكى ناشى از تحريك عضله قلب گفته مى شود. پزشكان مى توانند از روى اين منحنى به نحوه عمل قلب پى ببرند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

رادیولوژی

توضیحات :

در راديولوژى، با استفاده از اشعه ايكس، مى توان تصاوير اعضاى داخل بدن مثل استخوان و غضروف را بدون مداخله مشاهده كرد.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

تخلیه آسیت با نصب کاتتر

توضیحات :

آسيت يا آب آوردگى شكم به معناى جمع شدن مايع اضافى در شكم و ورم شكم است. با وسيله اى به نام كاتتر، ميتوان اين آب اضافى را از شكم خالى كرد. اين دستگاه با يك جراحى سرپايى توسط يك پزشك متخصص، در زير پوست جاى گذارى مى شود و براى تخليه آسيت از طريق كتتر بايد يك پرستار، دو بار در روز به منزل بيمار اعزام شود مگر اينكه خانواده بيمار آموزش هاى لازم را ديده باشند.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

تست قند خون

توضیحات :

اين تست براى تعيين تخمينى غلظت گلوكز (قند) در خون به كار مى رود. يك قطره كوچك از خون بيمار كه توسط سوزن زدن به پوست به دست آمده، روى يك صفحه يك بار مصرف آزمايش قرار مى گيرد و با قراردادن در دستگاه، قند خون محاسبه مى گردد.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

انما

توضیحات :

براى حل مشكل جمع شدن مدفوع در قسمت انتهايى روده، از اين روش استفاده مى شود. اين روش درمانى بيشتر مواقع براى درمان يبوست شديد استفاده مى شود. تنقيه كمك مى كند تا مواد دفعى بدن از روده خارج شوند، در اين حالت خود شخص قادر به دفع اين مواد زائد نيست.

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

تزریقات

توضیحات :

ویزیت پرستار و تزریقات در منزل(تنها یک تزریق شامل تزریق عضلانی،وریدی،زیرجلدی،داخل آنژیوکت،داخل باتل)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

عکس اضافه رادیولوژی

توضیحات :

اگر عکس رادیولوژی شما بیش از یک عکس می باشد

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سنجش اکسیژن خون و کنترل فشارخون

توضیحات :

سنجش اکسیژن برای هر نفر

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

تزریقات عضلانی اضافی

توضیحات :

تزریقات اضافی(این خدمت بدون ارائه وسایل مصرفی و دارو می باشد)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

تزریقات عضلانی به ازای هر تزریق

توضیحات :

تزریقات عضلانی در منزل(این خدمت بدون ارائه وسایل مصرفی و دارو می باشد)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سرم تراپی به همراه یک انفوزیون در سرم

توضیحات :

این پکیج شامل رگ گیری و وصل سرم به همراه ۱ تزریق داخل سرم در منزل می باشد.(این خدمت بدون ارائه وسایل مصرفی و دارو می باشد)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سرم تراپی به همراه تزریق عضلانی

توضیحات :

این پکیج شامل رگ گیری و وصل سرم به همراه ۱ تزریق عضلانی می باشد.(این خدمت بدون ارائه وسایل مصرفی و دارو می باشد)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سرم تراپی به همراه سنجش اکسیژن خون

توضیحات :

این پکیج شامل رگ گیری و وصل سرم به همراه سنجش اکسیژن خون از فرد می باشد.(این خدمت بدون ارائه وسایل مصرفی و دارو می باشد)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سرم تراپی به همراه اقامت نیم ساعته

توضیحات :

این پکیج شامل رگ گیری و وصل سرم به همراه ماندن حداکثر ۳۰ دقیقه ای پرستار در کنار بیمار می باشد.(این خدمت بدون ارائه وسایل مصرفی و دارو می باشد)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سرم تراپی به همراه کنترل فشار خون

توضیحات :

این پکیج شامل رگ گیری و وصل سرم به همراه یکبار سنجش فشار خون از بیمار می باشد.(این خدمت بدون ارائه وسایل مصرفی و دارو می باشد)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

سرم تراپی اطفال

توضیحات :

این پکیج شامل رگ گیری و وصل سرم به همراه ۱ تزریق داخل سرم در منزل می باشد.(این خدمت بدون ارائه وسایل مصرفی و دارو می باشد)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

اقامت کنار بیمار هر نیم ساعت

توضیحات :

پرستار در کنار بیمار می باشد.(این خدمت بدون ارائه وسایل مصرفی و دارو می باشد)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان

تزریق عضلانی

توضیحات :

تزریق عضلانی درمنزل (بدون وسایل مصرفی)

تعداد خدمات موردنیاز خود را انتخاب نمایید.

تعداد :

0

هزینه :

0

تومان