خدمات فیزیوتراپی در منزل

خدمات فیزیوتراپی در منزل

انجام کلیه خدمات فیزیوتراپی در منزل ...فیزیوتراپی هر اندام

این خدمات از ساعت 9 صبح الی 8 شب ارائه میگردد

ابتدا خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کرده و سپس اطلاعات مورد نظر شامل (نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه) را در سامانه وارد نمایید و پس از اتمام عملیات پرداخت بعد از گذشت سه ساعت اپراتور با شما جهت هماهنگی ارائه خدمات تماس خواهد گرفت.