جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

نوبت دهی آنلاین بهترین دکترهای استخوان و مفاصل(ارتوپد) در شهر شیراز

«حال» به شما این امکان را می‌دهد تا برای ویزیت‌های حضوری، نوبت خود از لیست بهترین دکترهای استخوان و مفاصل(ارتوپد) شهر شیراز به صورت آنلاین بگیرید و در زمان تعیین شده به مطب پزشک مراجعه کنید.

شیراز
فیلترها
فیلترها
حوزه تخصص
نحوه مشاوره
تحصیلات پزشک
جنسیت پزشک
جستجو بر اساس بیماری
نحوه مشاوره:
آنلاین
حضوری
اقساط
اولین نوبت آزاد:
سابقه کار: بیش از 5 سال
شیراز
(1 جلسه موفق )

4.7

نحوه مشاوره:
آنلاین
حضوری
اقساط
اولین نوبت آزاد:
سابقه کار: بیش از 5 سال
شیراز - شیراز، بلوار رحمت، سه راه دارالرحمه، فیزیوتراپی درمانگاه فوق تخصصی امام رضا(ع)
(1 جلسه موفق )

5

امکان نوبت دهی آنلاین دکتر های استخوان و مفاصل(ارتوپد) شهر شیراز