جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

تست‌های روانشناسی «حـــال»

آزمون روانشناسی تکنیکی است که با استفاده از سوالات و وظایف مختلف، اطلاعاتی درباره روانشناسی و رفتار افراد به دست می‌آورد. این آزمون‌ها برای بررسی جنبه‌های مختلف روانشناسی از جمله شخصیت، هوش، حافظه و استعدادهای مختلف به کار می‌روند.

شروع تست

آزمون شخصیت MMPI

شروع تست

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی

شروع تست

آزمون شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز(MBTI)

شروع تست

پرسشنامه اضطراب بک

شروع تست

آزمون افسردگی بک

شروع تست

آزمون طرحواره های یانگ

شروع تست

پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر (BNQ)

شروع تست

مقیاس وسواس فکری - عملی (YBOCS)

شروع تست