haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

محاسبه گر شاخص توده بدنی - BMI

120 کیلوگرم
170 سانتی متر

شاخص توده بدنی (BMI) چیست؟

نمایه یا شاخص توده بدنی معادل فارسی عبارت (Body Mass Index) است که به صورت خلاصه به آن BMI گفته می‌شود. این شاخص از تقسیم وزن افراد (برحسب کیلوگرم) بر مجذور قد (قد ضربدر قد بر حسب متر) به دست می آید.

شاخص توده بدنی (BMI) چه کاربردی دارد؟

نمایه یا شاخص توده بدنی معادل فارسی عبارت (Body Mass Index) است که به صورت خلاصه به آن BMI گفته می‌شود. این شاخص از تقسیم وزن افراد (برحسب کیلوگرم) بر مجذور قد (قد ضربدر قد بر حسب متر) به دست می آید. با اندازه گیری قد و وزن و قرار دادن آن در فرمول BMI عددی به دست می آید که میتواند به شما میزان سالم، نرمال بودن یا ناسالم بودن وزنتان را نشان دهد. متخصصات تغذیه با توجه به اعداد به دست آمده، ۶ محدوده وزنی مختلف از “کمبود وزن” تا چاقی بیمارگونه را دسته بندی کرده اند.

سوالات متداول

نتایج محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

شاخص توده بدنی : ۲۰/۸
وضعیت: وزن سلامت
محدوده وزن سالم: 53 تا 72کیلوگرم