جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

ضد اسهال

داروی ضداسهال دفع مکرر مدفوع شل یا آبکی را تسکین می‌دهد. این داروها گروه‌های مختلفی دارند: جاذب‌ها، داروهای ضدتحرک روده و پروبیوتیک‌ها. 1- داروهای جاذب با اتصال به سموم اسهال‌زا، آن‌ها را خنثی می‌کنند، مانند آتاپولژیت. البته این داروها نمی‌توانند از کم‌آبی بدن جلوگیری کنند. 2- داروهای ضدتحرک حرکات روده را کاهش می‌دهند و در تسکین درد و گرفتگی شکم هم موثرند، مثل لوپرامید. 3- پروبیوتیک‌ها در واقع باکتری‌های مفید هستند. زمانی که فردی دچار اسهال شده تعادل باکتریایی روده‌اش به هم خورده است. مصرف پروبیوتیک می‌تواند کمک کند که وضعیت دستگاه گوارش او به روال سابق بازگردد.