جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

ضد فشار خون

برای درمان فشار خون از چند نوع دارو استفاده می‌شود و بعضی از افراد نیازمند مصرف ترکیبی از این داروها هستند. برای افرادی که کمتر از 55 سال سن دارند، داروهای مهارکنندۀ آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین (یا مهارکنندۀ ACE) یا داروهای مسدودکنندۀ گیرنده آنژیوتانسین (ARBs) تجویز می‌شود؛ برای افرادی که بیش از 55 سال سن دارند، معمولا داروهای مسدودکنندۀ کانال کلسیم تجویز می‌شود. داروهای مهارکنندۀ ACE با شل کردن رگ‌های خونی فشار خون را کاهش می‌دهند، مثل انالاپریل. داروهای ARBs نیز به روشی مشابه در درمان فشار خون اثرگذارند، مثل کاندسارتان، و در صورتی تجویز می‌شوند که داروهای مهارکنندۀ ACE عوارضی ر ا ایجاد کنند. داروهای مسدودکنندۀ کانال کلسیم با گشاد کردن رگ‌های خونی فشار خون را کاهش می‌دهند، مانند آملودیپین.