جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

گشادکننده‌های برونش

داروهایی که لوله‌های برونش را در داخل ریه‌ها باز می‌کنند، زمانی که لوله‌ها در اثر اسپاسم عضلانی باریک شده‌اند. برونکودیلاتورها تنفس را در بیماری هایی مانند آسم تسهیل می کنند.