جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

نیتریت

NITRIATE

خرید دارو
مشخصات
نام عمومی: NITROPRUSSIDE SODIUM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 50 mg
دسته بندی: بدون دسته بندی
شکل دارو:

تزریق, پودر, ترکیبی

نحوه مصرف:

وریدی

محدودیت برای شیردهی:

ندارد

محدودیت بارداری:
مصرف دامپزشکی:

ندارد

موارد مصرف

نيتروپروسايد در درمان نارسايي احتقاني قلب، كاهش فوري فشار خون در بيماران مبتلا به بحران پرفشاری خون و كاهش خونريزي در ناحيه تحت عمل جراحي مصرف می شود.

عوارض و هشدار ها

عوارض

1- در صورت وجود نارسایی شديد كليه، آنسفالوپاتي يا ساير حالاتي كه منجر به افزايش فشار داخل جمجمه می شوند، نارسایی كبد، كمبود ويتامين B12، دوبيني، آتروفي بينايي و موروثي Leber و بي كفايتي شريان كرونر و عروق مغزي با احتياط فراوان مصرف شود. 2- اندازه گیري فشار خون و غلظت سيانيد پلاسما در طول مصرف اين دارو ضروري است. 3- طول دوره درمان با اين دارو نبايد از 72 ساعت تجاوز كند. 4- مصرف دارو بايد طي 30-10 دقيقه قطع شود تا از بروز افزایش واجهشي فشار خون جلوگيري شود. 5- به منظور جلوگيري از نشت دارو به بافت هاي اطراف محل تزريق، تزريق دارو بايد با احتياط صورت گيرد، زيرا ممكن است موجب تحريك بافت شود. 6- اگر مصرف نيتروپروسايد به ميزان mg/kg/min01/0 به مدت 10 دقيقه فشار خون را به ميزان كافي كاهش ندهد، قطع مصرف دارو توصيه می شود.

هشدارها

1- در صورت وجود نارسایی شديد كليه، آنسفالوپاتي يا ساير حالاتي كه منجر به افزايش فشار داخل جمجمه می شوند، نارسایی كبد، كمبود ويتامين B12، دوبيني، آتروفي بينايي و موروثي Leber و بي كفايتي شريان كرونر و عروق مغزي با احتياط فراوان مصرف شود. 2- اندازه گیري فشار خون و غلظت سيانيد پلاسما در طول مصرف اين دارو ضروري است. 3- طول دوره درمان با اين دارو نبايد از 72 ساعت تجاوز كند. 4- مصرف دارو بايد طي 30-10 دقيقه قطع شود تا از بروز افزایش واجهشي فشار خون جلوگيري شود. 5- به منظور جلوگيري از نشت دارو به بافت هاي اطراف محل تزريق، تزريق دارو بايد با احتياط صورت گيرد، زيرا ممكن است موجب تحريك بافت شود. 6- اگر مصرف نيتروپروسايد به ميزان mg/kg/min01/0 به مدت 10 دقيقه فشار خون را به ميزان كافي كاهش ندهد، قطع مصرف دارو توصيه می شود.

نکات قابل توصیه

1- این دارو بايد فقط از طريق انفوزيون وريدي با استفاده از پمپ انفوزيون مصرف شود. 2- براي تهيه محلول نيتروپروسايد، محتوي يك ويال 50 میلی گرم را بايد در محلول دكستروز 5% حل نموده و سپس آن را با 250-10 میلی لیتر محلول دكستروز 5% براي دستيابي به غلظت مطلوب رقيق نمود. به منظور محافظت از نور، ظرف محتوي محلول دارو بايد به وسيله كاغذ آلومينيومي يا ساير مواد مقاوم به عبور نور پوشانده شود. 3- از اضافه كردن هر گونه ماده ديگر به محلول تزريقي نيتروپروسايد بايد خودداري شود.

مشاوره سریع

داروها و مکمل های مرتبط

تشخیص تداخل دارویی

شما از این بخش میتونید وجود یا عدم تداخل دارویی بین دو دارو را بررسی کنید

مشاهده نتیجه