جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

دیالیز صفاقی همراه بیکربنات

PERITONEAL DIALYSIS II BICARBONATE BASED (SAMEN)2L P-BAG SOL

خرید دارو
مشخصات
نام عمومی: PERITONEAL DIALYSIS III BICARBONATE BASED SOLUTION PARENTERAL 2LITER
دسته بندی: بدون دسته بندی
شکل دارو:

ترکیبی

نحوه مصرف:

وریدی

محدودیت برای شیردهی:

ندارد

محدودیت بارداری:
مصرف دامپزشکی:

ندارد

موارد مصرف

محلول ‌هاي دياليز در كنترل نارسايي كليه و مسموميت مصرف مي شوند.

عوارض و هشدار ها

عوارض

- اين محلول ها نبايد تزريق وريدي شوند. 2- اگر چه محلول‌ هاي همودياليز به استريل كردن نياز ندارند، احتياطات لازم بهداشتي را بايد براي جلوگيري از آلودگي ميكروبي به كار برد. 3- قبل از مصرف محلول همودياليز، بايد آن را با آب رقيق نمود.

هشدارها

- اين محلول ها نبايد تزريق وريدي شوند. 2- اگر چه محلول‌ هاي همودياليز به استريل كردن نياز ندارند، احتياطات لازم بهداشتي را بايد براي جلوگيري از آلودگي ميكروبي به كار برد. 3- قبل از مصرف محلول همودياليز، بايد آن را با آب رقيق نمود.

نکات قابل توصیه

با توجه به از دست رفتن مقادير قابل ملاحظه اي از آب، پروتئين ها و ويتامين هاي محلول در آب متعاقب دياليز، مصرف مواد جايگزين به مقدار مناسب لازم است.

مشاوره سریع

داروها و مکمل های مرتبط

تشخیص تداخل دارویی

شما از این بخش میتونید وجود یا عدم تداخل دارویی بین دو دارو را بررسی کنید

مشاهده نتیجه