جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

لیدوکائین 2 درصد

LIDOCAINE 2percent

خرید دارو
مشخصات
نام عمومی: LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 2 % 5MILLILITER
دسته بندی: بدون دسته بندی
شکل دارو:

تزریق

نحوه مصرف:

وریدی

محدودیت برای شیردهی:

ندارد

محدودیت بارداری:
مصرف دامپزشکی:

ندارد

موارد مصرف

ليدوكائين براي انسداد سيستم عصبي مركزي (اپي‎دورال در ناحيه كمر يا دمي) و زيرعنكبوتيه و همچنين براي انسداد عصب يا انفيلتراسيون دندان، انفيلتراسيون موضعي، انسداد عصبي محيطي و انسداد سمپاتيك مصرف می ‌شود.

عوارض و هشدار ها

عوارض

1- در صورت وجود نارسایی قلب به ويژه انسداد يا شوك قلبي، حساسيت به دارو ‌هاي بي-هوش كننده، التهاب و يا عفونت در ناحيه تزريق،‌ اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود. 2- در صورت وجود بيماري CNS و نقص انعقادي مصرف اين دارو در ناحيه زيرعنكبوتيه بايد با احتياط فراوان صورت گيرد. 3- فراورده‎ ‌هاي حاوي يك داروی تنگ كننده عروق در بيماران قلبي از جمله مبتلايان به آريتمي، پركاري تيروئيد، پرفشاری خون و بيماري عروق محيطي بايد با احتياط فراوان مصرف گردند. عوارض جانبي: واكنش‌ هاي سيستميك ممكن است به سرعت يا با تأخير و تا 30 دقيقه پس از تجويز دارو بروز كند. عوارض سيستميك شامل گيجي، تضعيف تنفسي، تشنج، افت فشار خون و برادي كاردي می‌ باشد. تداخل ‎‌های دارويی: دارو ‌هاي بتابلاکر احتمال خطر مسموميت با آن را بالا مي برند. سايمتيدين متابوليسم اين دارو را به تأخير مي‎اندازد و در نتيجه احتمال خطر مسموميت افزايش مي‎ يابد. مصرف همزمان دروپريدول، ‌هالوپریدول یا فنوتيازين ‎‌ها با ليدوكائين حاوي اپي ‎نفرين، ممكن است كارايي ماده منقبض كننده عروق را كاهش دهد. هالوتان، انفلوران و ايزوفلوران ممكن است سبب حساسيت قلب به اثرات مقلد سمپاتيك اپي ‎نفرين شوند. مصرف همزمان اين تركيبات ممكن است سبب آريتمي قلبي گردد. اثرات قلبي–عروقي اپي‎نفرين در صورت مصرف همزمان با دارو‌هاي ضدافسردگي سه حلقه اي يا ماپروتيلين ممكن است تشديد شده و آريتمي، تاكي‎كاردي، افزایش شديد فشار خون ايجاد گردد. خطر بروز آريتمي قلبي در صورت مصرف همزمان گليكوزيد ‌هاي ديژيتال با ليدوكائين حاوي اپي‏نفرين ممكن است افزايش يابد.

هشدارها

1- در صورت وجود نارسایی قلب به ويژه انسداد يا شوك قلبي، حساسيت به دارو ‌هاي بي-هوش كننده، التهاب و يا عفونت در ناحيه تزريق،‌ اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود. 2- در صورت وجود بيماري CNS و نقص انعقادي مصرف اين دارو در ناحيه زيرعنكبوتيه بايد با احتياط فراوان صورت گيرد. 3- فراورده‎ ‌هاي حاوي يك داروی تنگ كننده عروق در بيماران قلبي از جمله مبتلايان به آريتمي، پركاري تيروئيد، پرفشاری خون و بيماري عروق محيطي بايد با احتياط فراوان مصرف گردند. عوارض جانبي: واكنش‌ هاي سيستميك ممكن است به سرعت يا با تأخير و تا 30 دقيقه پس از تجويز دارو بروز كند. عوارض سيستميك شامل گيجي، تضعيف تنفسي، تشنج، افت فشار خون و برادي كاردي می‌ باشد. تداخل ‎‌های دارويی: دارو ‌هاي بتابلاکر احتمال خطر مسموميت با آن را بالا مي برند. سايمتيدين متابوليسم اين دارو را به تأخير مي‎اندازد و در نتيجه احتمال خطر مسموميت افزايش مي‎ يابد. مصرف همزمان دروپريدول، ‌هالوپریدول یا فنوتيازين ‎‌ها با ليدوكائين حاوي اپي ‎نفرين، ممكن است كارايي ماده منقبض كننده عروق را كاهش دهد. هالوتان، انفلوران و ايزوفلوران ممكن است سبب حساسيت قلب به اثرات مقلد سمپاتيك اپي ‎نفرين شوند. مصرف همزمان اين تركيبات ممكن است سبب آريتمي قلبي گردد. اثرات قلبي–عروقي اپي‎نفرين در صورت مصرف همزمان با دارو‌هاي ضدافسردگي سه حلقه اي يا ماپروتيلين ممكن است تشديد شده و آريتمي، تاكي‎كاردي، افزایش شديد فشار خون ايجاد گردد. خطر بروز آريتمي قلبي در صورت مصرف همزمان گليكوزيد ‌هاي ديژيتال با ليدوكائين حاوي اپي‏نفرين ممكن است افزايش يابد.

نکات قابل توصیه

به دليل طولاني بودن زمان بي حسي بايد دقت گردد كه اعضاي بي حس شده مجروح نگردند.

مشاوره سریع

داروها و مکمل های مرتبط

تشخیص تداخل دارویی

شما از این بخش میتونید وجود یا عدم تداخل دارویی بین دو دارو را بررسی کنید

مشاهده نتیجه