جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

رستین

RESTIN

خرید دارو
مشخصات
نام عمومی: PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 0.25 mg
دسته بندی: بدون دسته بندی
شکل دارو:

قرص

نحوه مصرف:

دهانی

محدودیت برای شیردهی:

ندارد

محدودیت بارداری:
مصرف دامپزشکی:

ندارد

موارد مصرف

این دارو در درمان علامت و نشانه هاي بيماري پاركينسون ايديوپاتيك به تنهایی یا همراه لوودوپا و همچنین درمان سندرم پاهاي بي قرار اوليه متوسط تا شديد مصرف می شود.

عوارض و هشدار ها

عوارض

1- در بيماراني كه اختلال كليوي دارند و در بيماراني كه قبل از شروع درمان ديسكينزي دارند با احتیاط فراوان مصرف شود. 2- اين دارو ممکن است سبب كاهش فشار خون وضعیتی شود. 3- اين دارو مي تواند سبب ایجاد توهم شود. 4- از فعاليت هايي كه نياز به هوشياري دارد، مثل رانندگي و كار با ماشين آلات باید اجتناب نمايد. 5- قطع مصرف ناگهانی يا كاهش بیش از حد مقدار دارو، ممکن است سبب بروز سندرم نورولپتيك بدخيم شود.

هشدارها

1- در بيماراني كه اختلال كليوي دارند و در بيماراني كه قبل از شروع درمان ديسكينزي دارند با احتیاط فراوان مصرف شود. 2- اين دارو ممکن است سبب كاهش فشار خون وضعیتی شود. 3- اين دارو مي تواند سبب ایجاد توهم شود. 4- از فعاليت هايي كه نياز به هوشياري دارد، مثل رانندگي و كار با ماشين آلات باید اجتناب نمايد. 5- قطع مصرف ناگهانی يا كاهش بیش از حد مقدار دارو، ممکن است سبب بروز سندرم نورولپتيك بدخيم شود.

تداخل دارویی

مصرف همزمان این دارو با سایمتیدین، سبب افزایش غلظت خونی پرامیپكسول می شود. مصرف همزمان پرامیپكسول با لوودوپا سبب افزایش خطر بروز توهمات و دیسكنزی می شود. مصرف همزمان داروهایی مثل دیلتیازم، وراپامیل و کینیدین سبب کاهش کلیرانس پرامیپكسول می شود. اثر پرامیپكسول همراه با آنتاگونیست های دوپامینی مثل ضدجنون ها كاهش می یابد.

نکات قابل توصیه

به منظور افزایش تحمل به عوارض جانبي، بهتر است مقدار مصرف اين دارو به تدريج افزايش يابد.

مشاوره سریع

داروها و مکمل های مرتبط

0.1 درصد قطره چشمی پاتانول
طریقه مصرف : چشم پزشکی
0.5 mg/2 ml آمپول دیگوکسین
طریقه مصرف : وریدی
0.5mg/2 ml آمپول دیگوسین استروپ
طریقه مصرف : وریدی
10 mg/ml 1ویتامین کا
طریقه مصرف : وریدی
10 mg/ml آمپول کوناکیون
طریقه مصرف : وریدی
1000 mg/ 10 ml آمپول متوترکسات
طریقه مصرف : وریدی

تشخیص تداخل دارویی

شما از این بخش میتونید وجود یا عدم تداخل دارویی بین دو دارو را بررسی کنید

مشاهده نتیجه