جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

وانکومایسین 500م لگرمیویال

VANCOMYCIN HCL 500MG VIAL

خرید دارو
مشخصات
نام عمومی: VANCOMYCIN (AS HYDROCHLORIDE) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg
دسته بندی: بدون دسته بندی
شکل دارو:

تزریق, پودر, ترکیبی

نحوه مصرف:

وریدی

محدودیت برای شیردهی:

ندارد

محدودیت بارداری:
مصرف دامپزشکی:

ندارد

موارد مصرف

وانكومايسين در موارد محدودي از جمله در پيشگيري و درمان آندوكارديت و عفونت‌ جراحی و ساير عفونت هاي جدي ناشي از كوكسي هاي گرم مثبت (مانند استافيلوكوك مقاوم به پني سيلين ها) مصرف می شود. این دارو به ویژه در درمان عفونت هاي استافیلوکوکی مقاوم به متی‌سیلین در حالاتی از قبیل آبسه مغزی، مننژیت استافیلوکوکی و سپتی‌سمی استفاده می شود. وانكومايسين از راه خوراكي در درمان كوليت پسودوممبران ناشي از آنتي بيوتيك ها مصرف می شود.

عوارض و هشدار ها

عوارض

1- انفوزيون سريع اين دارو‌ها با خطر واكنش هاي آنافيلاكتيك همراه است. 2- محل تزريق دارو در هر بار انفوزيون بايد تغيير داده شود. 3- مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به نارسايي كليه و در سالخوردگان بايد با احتياط فراوان صورت گيرد. 4- آزمون هاي شمارش سلول هاي خون، ارزیابی ادرار و سنجش كار كليه در طول درمان با اين دارو ضروري است. آزمون سنجش شنوايي در طول مصرف اين دارو در بيماران سالخورده يا مبتلا به عيب كار كليه بايد انجام شود.

هشدارها

1- انفوزيون سريع اين دارو‌ها با خطر واكنش هاي آنافيلاكتيك همراه است. 2- محل تزريق دارو در هر بار انفوزيون بايد تغيير داده شود. 3- مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به نارسايي كليه و در سالخوردگان بايد با احتياط فراوان صورت گيرد. 4- آزمون هاي شمارش سلول هاي خون، ارزیابی ادرار و سنجش كار كليه در طول درمان با اين دارو ضروري است. آزمون سنجش شنوايي در طول مصرف اين دارو در بيماران سالخورده يا مبتلا به عيب كار كليه بايد انجام شود.

تداخل دارویی

مصرف همزمان وانكومایسین با آمینوگلیكوزید‌ها، كاپرئومایسین و دارو‌های مدر مؤثر بر قوس هنله احتمال بروز سمیت گوشی و كلیوی را افزایش می دهد.

مشاوره سریع

داروها و مکمل های مرتبط

تشخیص تداخل دارویی

شما از این بخش میتونید وجود یا عدم تداخل دارویی بین دو دارو را بررسی کنید

مشاهده نتیجه