جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

فاروکسی

FAROXY

خرید دارو
مشخصات
نام عمومی: OXYCODONE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 30 mg
دسته بندی: بدون دسته بندی
شکل دارو:

قرص

نحوه مصرف:

دهانی

محدودیت برای شیردهی:

ندارد

محدودیت بارداری:
مصرف دامپزشکی:

ندارد

موارد مصرف

اين دارو جهت درمان دردهاي متوسط تا شديد، و معمولاً همراه با ضددردهای غیرمخدر به كار می رود.

عوارض و هشدار ها

عوارض

1- این دارو ممكن است باعث كاهش فشار خون شود. 2- دربيماران مبتلا به نارسايي آدرنوكورتيكال ( شامل بيماري آديسون)، در نقایص مجاري صفراوي، در بيماراني كه دپرسيون CNS دارند يا در كوما هستند، در بيماراني كه سابقه سوءمصرف مواد و يا الكليسم حاد دارند، در بيمارانی که دچار تروما به سر و افزایش فشار داخل جمجمه شده اند، در نارسايي شديد كبدي، بيماران دچار هيپرپلازي پروستات و يا تنگي مجاري ادراري، بيماران مبتلا به سايكوز، نارسايي شديد كليه، وجود بيماري هاي تنفسي زمينه اي (کمی اکسیژن خون و يا هيپركاپنه)، COPD يا ساير بيماري هاي انسدادي ريوي و بيماري هايي كه عملكرد تنفسي را مختل می كنند، بیماران مبتلا به اختلال عملكرد تيروئيد و يا سابقه تشنج با احتیاط فراوان مصرف شود. 3- این دارو ممکن است تشخيص بيماران مبتلا به شرايط حاد شكمي را به تأخير بياندازد. 4- با مصرف بلندمدت این دارو، وابستگي فيزيكي و رواني ايجاد مي گردد.

هشدارها

1- این دارو ممكن است باعث كاهش فشار خون شود. 2- دربيماران مبتلا به نارسايي آدرنوكورتيكال ( شامل بيماري آديسون)، در نقایص مجاري صفراوي، در بيماراني كه دپرسيون CNS دارند يا در كوما هستند، در بيماراني كه سابقه سوءمصرف مواد و يا الكليسم حاد دارند، در بيمارانی که دچار تروما به سر و افزایش فشار داخل جمجمه شده اند، در نارسايي شديد كبدي، بيماران دچار هيپرپلازي پروستات و يا تنگي مجاري ادراري، بيماران مبتلا به سايكوز، نارسايي شديد كليه، وجود بيماري هاي تنفسي زمينه اي (کمی اکسیژن خون و يا هيپركاپنه)، COPD يا ساير بيماري هاي انسدادي ريوي و بيماري هايي كه عملكرد تنفسي را مختل می كنند، بیماران مبتلا به اختلال عملكرد تيروئيد و يا سابقه تشنج با احتیاط فراوان مصرف شود. 3- این دارو ممکن است تشخيص بيماران مبتلا به شرايط حاد شكمي را به تأخير بياندازد. 4- با مصرف بلندمدت این دارو، وابستگي فيزيكي و رواني ايجاد مي گردد.

تداخل دارویی

تركیبات ضدجنون ها (فنوتیازین ها) اثرات کاهنده فشار خون تسکین-دهنده های اپیوئیدی را تشدید می كنند. مصرف همزمان این دارو با داروهای مضعف CNS منجربه افزایش عوارض جانبی یا سمی تسکین دهنده های اپیوئیدی می گردد. مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده آنزیم MAO، داروهای بی هوشی عمومی و ضدافسردگی های سه حلقه ای منجر به افزایش اثر آگونیست های اپیوئیدی می گردد. مصرف همزمان دكستروآمفتامین منجر به افزایش اثر ضددردی آگونیست های اپیوئیدی می گردد. تسکین-دهنده های اپیوئیدی ممكن است اثر سروتونرژیك داروهای SSRI را افزایش داده و منجر به ایجاد سندرم سروتونین شوند. فلوكستین اثر ضددردی اكسی كدون را كاهش می دهد.

مشاوره سریع

داروها و مکمل های مرتبط

تشخیص تداخل دارویی

شما از این بخش میتونید وجود یا عدم تداخل دارویی بین دو دارو را بررسی کنید

مشاهده نتیجه