جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

آرتیکائین با اپی نفرین پیرل

ARTICAINE WITH EPINEPHRINE PIERREL

خرید دارو
مشخصات
نام عمومی: ARTICAINE / EPINEPHRINE INJECTION PARENTERAL 4 %/0.002 % 1.8MILLILITER
دسته بندی: بدون دسته بندی
شکل دارو:

تزریق

نحوه مصرف:

وریدی

محدودیت برای شیردهی:

ندارد

محدودیت بارداری:
مصرف دامپزشکی:

ندارد

موارد مصرف

این دارو به عنوان بي حسي موضعي در اعمال دندانپزشكی مصرف می شود.

عوارض و هشدار ها

عوارض

1- اين دارو جذب سيستميك داشته و مي تواند منجر به عوارض قلبي–عروقي گردد. 2- اپی نفرین یک تنگ کننده عروقی است که سرعت دفع آرتیکائین را کاهش می دهد و می تواند باعث افزایش فشار خون گردد. 3- در صورت وجود بیماری های عروق محیطی، بیماران مبتلا به بيماري قلبی-عروقی و بیماران مبتلا به بلوك قلبي، در نارسايي كبدي، در افرادي كه سابقه تیروئید سمی يا ديابت دارند و در افراد مبتلا به آسم برونشيال با احتیاط فراوان مصرف شود. 4- در حین تزريق، سطح هوشياري بيمار به دقت كنترل شود، علائمي مانند بي قراري، وزوز گوش، گيجي، تاري ديد، ترمور و يا خواب آلودگي مي توانند از علائم اوليه سميتCNS باشد.

هشدارها

1- اين دارو جذب سيستميك داشته و مي تواند منجر به عوارض قلبي–عروقي گردد. 2- اپی نفرین یک تنگ کننده عروقی است که سرعت دفع آرتیکائین را کاهش می دهد و می تواند باعث افزایش فشار خون گردد. 3- در صورت وجود بیماری های عروق محیطی، بیماران مبتلا به بيماري قلبی-عروقی و بیماران مبتلا به بلوك قلبي، در نارسايي كبدي، در افرادي كه سابقه تیروئید سمی يا ديابت دارند و در افراد مبتلا به آسم برونشيال با احتیاط فراوان مصرف شود. 4- در حین تزريق، سطح هوشياري بيمار به دقت كنترل شود، علائمي مانند بي قراري، وزوز گوش، گيجي، تاري ديد، ترمور و يا خواب آلودگي مي توانند از علائم اوليه سميتCNS باشد.

تداخل دارویی

مصرف همزمان بی حس کننده های موضعی حاوی اپی نفرین به همراه مهاركننده های آنزیم مونوآمین اكسیداز و ضدافسردگی های سه حلقه ای منجر به افزایش شدید و طولانی فشار خون می گردد. مصرف همزمان دروپریدول، هالوپریدول یا فنوتیازین ها با آرتیکائین حاوی اپی-نفرین ممکن است کارایی ماده منقبض کننده عروق را کاهش دهد. هوشبر های استنشاقی ممکن است اثر اپی نفرین و حساسیت قلب به اثرات مقلد سمپاتیک آن را افزایش دهد.

مشاوره سریع

داروها و مکمل های مرتبط

تشخیص تداخل دارویی

شما از این بخش میتونید وجود یا عدم تداخل دارویی بین دو دارو را بررسی کنید

مشاهده نتیجه