جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

هیومن آنتی بادی دی ایمونوگلوبین 300 میکروگرم

HUMAN ANTI-D -IMMUNO GLOBULIN VIAL WINRHO SDF 1500IU 300MCG

خرید دارو
مشخصات
نام عمومی: ANTI-D IMMUNOGLOBULIN INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SUSPENSION INTRAMUSCULAR 300 ug
دسته بندی: استروئیدها
شکل دارو:

تزریق, پودر, خشک‌کردن انجمادی, سوسپانسیون

نحوه مصرف:

درون ماهیچه ای

محدودیت برای شیردهی:

safe

محدودیت بارداری: در این گروه، مطالعاتی بر روی حیوانات باردار انجام شد که نشان از اثرات جانبی بر روی جنین را داشت اما این آزمایشات به صورت گسترده و کافی در مورد جنین انسان انجام نشده است. این گروه از داروها تنها زمانی برای مادران باردار تجویز می‌شوند که منافع آن‌ها از مضراتش بیشتر باشد.
مصرف دامپزشکی:

ندارد

بیماری های مرتبط

پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک

مشاوره سریع

داروها و مکمل های مرتبط

دسترسی سریع

پزشکان مرتبط

حوزه های مرتبط

تشخیص تداخل دارویی

شما از این بخش میتونید وجود یا عدم تداخل دارویی بین دو دارو را بررسی کنید

مشاهده نتیجه