جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

ضد احتقان

داروهایی که تورم غشاهای مخاطی که روی بینی را می پوشانند با انقباض عروق خونی کاهش می دهند و در نتیجه گرفتگی بینی را برطرف می کنند.