جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

استروئیدها

داروهای استروئیدی کورتیکواستروئید هم نامیده می‌شوند. این داروها خاصیت ضدالتهابی دارند و به اشکال مختلفی در دسترس هستند: 1- قرص و شریت مثل پردنیزولون 2- داروی استنشاقی مثل بکلومتازون و فلوتیکازون، 3- داروی تزریقی مثل متیل پردنیزولون، 4- کرم و لوسیون و ژل مثل پماد هیدروکورتیزون. اکثر داروهای استروئیدی نیاز به نسخه و تجویز پزشک دارند. این داروها اگر به مدت کوتاه و با دوز کم مصرف شوند، عوارض چندانی ندارند؛ اما گاهی عوارضی مثل افزایش اشتها، تغییر خلق‌وخو، مشکل خواب در نتیجۀ مصرف آن‌ها بروز می‌کند. داروهای استروئیذی برای درمان بیماری‌های مختلفی تجویز می‌شوند، از جمله آسم و بیماری مزمن انسدادی ریه، کهیر و اگزما، درد مفاصل و عضلات، بیماری التهابی روده، ام.اس و غیره.

الف

آپو-فلوتیکازون

APO-FLUTICASONE

آفی بتازون

AFIBETHASONE

آمپول ایمونورهو آنتی دی

IMMUNORHO IM 1S IR 2ML 300MCG AMPOUL

آمپول ایمونوگلوبین 300 میکروگرم

IMMUNORHO IM 1S IR 2ML 300MCG AMPOUL

آمپول پریویژن 5 گرم 50 میلی لیتر

PRIVIGEN 5G/50ML

آنتی-دی ایمونوگلوبولین گریفولز

ANTI-D IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS

آی جی ونا

IG VENA

آی وی-گلوبولین اس ان

IV-GLOBULIN SN

اپاتکت 2 میلی لیتر

HEPATECT 2 ML

اسپری بینی فلکسونایس 50 میکروگرم

FLIXONASE 50MCG 120DOSE NASAL SPRAY

اسپری بینی فلیکسوناس 50 میکروگرم

FLIXONASE 50MCG 120DOSE NASAL SPRAY

اسپری بینی فلیکسونایس 50 میکروگرم

FLIXONASE 50MCG 120DOSE NASAL SPRAY

اسپری دهانی فلوهیل 125 اچ اف ای

FLOHALE 125 HFA

اسپری دهانی فلوهیل 250 میکروگرم

FLOHALE 250MCG/DOSE INHALER

اسپری دهانی فلوهیل 250 میکروگرم اچ اف ای

FLOHALE 250 HFA

اسپری سرتاید 25/125 میکروگرم

SERETIDE 25/125MCG INHALER

اسپری سرتاید 25/250 میکروگرم

SERETIDE 25/250MCG INHALER

اسپری سرتاید 250 میکروگرم

SERETIDE 25/250MCG

اسپری فلکسوتاید اینهالر 125 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 125MCG/DOSE 120DOSE

اسپری فلکسونایس 50 میکروگرم

FLIXONASE 50MCG 120DOSE NASAL SPRAY

اسپری فلکسی تاید 125 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 125MCG/DOSE 120DOSE

اسپری فلوکسی تاید 125 میکروگرم

FLIXOTIDE 125MCG 120DOSE

اسپری فلوکسی تاید 250

SPRAY FELOXITIDE 250

اسپری فلوکسی تاید این هالر 250 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 250MCG/DOSE 60DOSE

اسپری فلوکسی تاید ایناهلر 50 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 50MCG/DOSE 120DOSE

اسپری فلوکسی ناز 50 میکروگرمی

FLIXONASE 50MCG 120DOSE NASAL SPRAY

اسپری فلیکسوتاید 125 میکروگرم

FLIXOTIDE 125 MCG

اسپری فلیکسوناس 50 میکروگرم

FLIXONASE 50MCG SPRAY

اسپری فلیکسوناس 50 میکروگرم 120 دوز

FLIXONASE 50MCG 120DOSE NASAL SPRAY

اسپری فلیکسوناس آکوئس

FLIXONASE AQUEOUS NASAL

اسید بوریک-سپیداج بالک

BORIC ACID (SEPIDAJ) BULK

اف ام ال 50 میلی لیتر

FML 5ML OPHTH DROP

اکتاگام

OCTAGAM

الوکوماد

ELOCOMAD

ایمونو اچ بی اس

IMMUNOHBS

ایمونورو

IMMUNORHO

ایمونوروهو آی ام 300 میکروگرم

IMMUNORHO IM 1S IR 2ML 300MCG

ایمونوگلوبولین

INTRATECT

ایمونوگلوبولین 100 میلی لیتر

INTRATECT 100ML LV IRAN IBRF

ایمونوگلوبولین هاری انسانی 2 م ل

HUMAN ANTI- RABIES IMMUNOGLOBULIN 2 ML

ایمونوگلوبین

IMMUNORO 300MCG X 1VIAL POWDER percent SOLVENT FOR INFUSION HUMAN ANTI RHO D IMMUNOGLOBULIN

ایمونوگلوبین 100 میلی لیتر

INTRATECT 100ML LV IRAN IBRF

اینتراتکت

INTRATECT

اینتراتکت 5 گ 100م ل ویال

INTRATECT/IVIG 5G 100ML VIAL

ب

بتازون 0.1 درصد

BETASON 0.1percent 15G OINT

بتازونیت

BETASONATE

بتازونیت ال آ

BETASONATE LA

بتاکورتال آمپول

BETACORTAL 4MG/1ML AMP

بتامتازون

BETAMETHASONE

بتامتازون 0.1 درصد

BETAMETHASONE (LOGHMAN) 0.1percent 15G CREAM

بتامتازون 0/1 درصد

BETAMETHASONE 0.1percent

بتامتازون 0/1 درصد-20 میلی لیتر

BETAMETHASONE 0.1percent - 20ML

بتامتازون 01 درصد

BETAMETHASONE 0.1percent

بتامتازون 01 درصد 15 گ پماد

BETAMETHASONE 0.1percent 15G OINT

بتامتازون 01 درصد کرم

BETAMETHASONE 0.1percent 15G CREAM

بتامتازون 05 م گ قرص

BETAMETHASONE 0.5MG TAB

بتامتازون ال آ

BETAMETHASONE LA

بتامتازون ال آ-اکسیر

BETAMETHASONE LA-EXIR

بتامتازون ال آ-تهران شیمی آمپول

BETAMETHASONE LA (T.C) 1ML AMP

بتامتازون ال آ-شفا 1م ل آمپول

BETAMETHASONE LA-SHAFA 1ML AMP

بتامتازون بهسا

BETAMETHASONE BEHSA

بتامتازون بهسا 0.1درصد

BETAMETHASONE BEHSA 0.1percent 15G TOP CREAM

بتامتازون- عماد

BETAMETHASONE-EMAD

بتامتازون- ناژو

BETAMETHASONE-NAJO

بتامتازون-اکسیر

BETAMETHASONE-EXIR

بتامتازون-بهوزان

BETAMETHASONE-BEHVAZAN 4MG/1ML AMP

بتامتازون-تهران شیمی 4م گ/1م ل آمپول

BETAMETHASONE (T.C) 4MG/1ML AMP

بتامتازون-تی سی قرص

BETAMETHASONE-TC TAB

بتامتازون-حکیم 0.1درصد

BETAMETHASONE-HAKIM 0.1percent 15G OINT

بتامتازون-حکیم 0/1درصد

BETAMETHASONE-HAKIM 0.1percent 15G CREAM

بتامتازون-دلتا 0.1درصد 15 گ پماد

BETAMETHASONE-DELTA 0.1percent 15G OINT

بتامتازون-دلتا 0.1درصد 15 گ کرم

BETAMETHASONE-DELTA 0.1percent 15G CREAM

بتامتازون-شهردارو 0.1درصد 15 گ کرم

BETAMETHASONE (SHAHRDAROU) 0.1percent 15G CREAM

بتامتازون-شهردارو 01 درصد 15 گ پماد

BETAMETHASONE (SHAHRDAROU) 0.1percent 15G OINT

بتامتازون-عماد

BETAMETHASONE-EMAD

بتامتازون-گیلارانکو

BETAMETHASONE-GILARANCO

بتامتازون-ناژو

BETAMETHASONE-NAJO

بریرب 750 واحد

BERIRAB 750 IU

بریرب 750 واحد 5 میلی لیتری سرنگ از پیش پرشده

BERIRAB 750IU PFS 5ML

بریرب پی

BERIRAB P

بهازون 0.1درصد

BEHAZON 0.1percent 5ML OPH DROP

س

سالمفلو 25/125میکروگرم استنشاقی

SALMEFLO 25/125MCG/PUFF INHALER

سالمفلو 25/250میکروگرم استنشاقی

SALMEFLO 25/250MCG/PUFF INHALER

سالمفلو 50/25میکروگرم/پاف استنشاقی

SALMEFLO 25/50MCG/PUFF INHALER

سالمفلو ام دی آی 25/125 میلروگرم

SALMEFLO MDI 125/25 MCG

سالمفلو ام دی آی 25/250

SALMEFLO MDI 250/25

سالمفلو ام دی آی 25/50 میکروگرم

SALMEFLO MDI 50/25 MCG

ساندوگلوبولین

SANDOGLOBULIN

سرتاید

SERETIDE

سرتاید 25 / 125 میکروگرم

SERETIDE 25/125MCG INHALER

سرتاید 25/125میکروگرم

SERETIDE 25/125MCG INHALER

سرتاید 25/250 میکروگذم

SERETIDE 25/250MCG INHALER

سرتاید 25/250 میکروگرم

SERETIDE 25/250MCG INHALER

سرتاید 25/250 میکروگرم اینهالر

SERETIDE 25/250MCG INHALER

سرتاید 25 م ک گ/ 250 م ک گ اینهالر

SERETIDE 25 MCG/250 MCG INHALER

سرتاید 25 میکروگرم / 124 میلی گرم

SERETIDE 25MCG/125MCG

سرتاید 25 میکروگرم/125 میکروگرم

SERETIDE INHALER 25MCG/125MCG

سرتاید 25/125

SERETIDE 25/125

سرتاید 25/125 میکروگرم

SERETIDE 25/125MCG INHALER

سرتاید 25/125 میکروگرم ، اینهالر

SERETIDE 25/125 MCG INHALER

سرتاید 25/125 میکروگرم اینهالر 120 دوز

SERETIDE 25/125MCG INHALER 120 DOSE

سرتاید 25/250

SERETIDE 25/250

سرتاید 25/250 میکروگرم

SERETIDE 25/250MCG INHALER

سرتاید 25/250 میکروگرم اینهالر

SERETIDE 25/250 MCG INHALER

سرتاید 25/50

SERETIDE 25/50

سرتاید 250 میکروگرم

SERETIDE ACCUHALER 250 MCG

سرتاید اینهالر 25/250 میکروگرم

SERETIDE 25/250MCG INHALER

سرتاید اینهالر 25/125 میکروگرم

SERETIDE INH 25/125 MCG

سرتاید اینهالر 25/250 میکروگرم

SERETIDE 25/250MCG INHALER

سرتاید اینهالر 250 میلی گرم

SERETIDE 25/250MCG INHALER

سرو-تت

SERO-TET

سروتاید 25/125 میکروگرم

SERETIDE 25/125MCG INHALER

سروتاید 25/250 میکرو گرام

SERETIDE 25/250MCG INHALER

سروتاید 25/250 میکروگرم

SERETIDE 25/250MCG INHALER

سروفلو

SEROFLO

ف

فلازون

FELAZON

فلبوگاما 5درصد

FLEBOGAMMA 5percent

فلکسوتاید اوهالر 50 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 50MCG/DOSE

فلکسوتاید این هالر 125 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 125MCG/DOSE

فلکسوتاید اینهالر 250 میکروگرم

FLIXOTIDE DISCUS 250MCG/DOSE 60DOSE

فلکسی تاید 125 میکروگرم

FLIXOTIDE 125MCG 120 DOSE INH

فلکسی تاید 50 میکروگرم

FLIXOTIDE 50 MCG 120 DOSE

فلکسی تاید اواهالر 125 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 125MCG/DOSE INHALATION POWDER

فلکسی تاید اوهالر 125 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 125MCG/DOSE 120 DOSE

فلکسی تاید اوهالر 250 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 250MCG/DOSE 60DOSE

فلکسی تاید اوهالر 50 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 50MCG/DOSE 120DOSE

فلکسی تاید اینهالر 125 میکروگرم / دوز

FLIXOTIDE EVOHALER 125MCG/DOSE INHALATION POWDER

فلکوتاید اووهالر 50 میکروگرم

FLIXOTICE EVOHALER 50MCG

فلوتولون0.1درصد

FLOTOLON 0.1percent 5ML OPH DROP

فلوتیزوکس

FLUTIZOX

فلوتیکورت پلاس

FLUTICORT PLUS

فلوتیکومکس

FLUTICOMEX

فلوسالمکس

FLUSALMEX

فلوسینوز

FLUSINOSE

فلوکساتاید اوهالر 125 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 125MCG/DOSE

فلوکسوتاید اوهالر

FLIXOTIDE EVOHALER 125MCG/DOSE

فلوکسوناس 50 میکروگرم

FLIXONASE 50 MCG

فلوکسی تاید 125 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 125MCG/DOSE 120DOSE

فلوکسی تاید اووگالر 50 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOGALER 50MCG/DOSE

فلوکسینیز 50 میلیگرم

FLIXONASE 50MCG

فلوکورت

FLUOCORT

فلومیست

FLOMIST

فلوهیل 125 میکروگرم اینهالر

FLOHALE 125 HFA INHALER

فلوهیل اینهالر

FLOHALE HFA INHALER

فلیکسوتاید

FLIXOTIDE

فلیکسوتاید 125 میکروگرم

FLIXOTIDE 125 MCG

فلیکسوتاید 125 میکروگرم اینهالر

FLIXOTIDE 125 MCG INH

فلیکسوتاید 50 میکروگرم

FLIXOTIDE 50MCG

فلیکسوتاید 50 میکروگرم اینهالر

FLIXOTIDE 50 MCG INH

فلیکسوتاید اوهالر 125 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 125MCG

فلیکسوتاید اوهالر 50 میکروگرم

FLIXOTIDE EVOHALER 50MCG/DOSE 120DOSE 2700

فلیکسوتاید اینهالر 125 میکروگرم اسپری

FLIXOTIDE INHALER 125 MCG/DOSE SPRAY

فلیکسوتاید دیسک 250 میکروگرم 60 دوز

FLIXOTIDE DISCUS 250MCG/DOSE 60DOSES

فلیکسونیز 50 میکروگرم در دوز اسپری بینی

FLIXONASE 50MCG/DOSE NASAL SPRAY

فولکسیتاید

FLIXOTIDE