برای از بین بردن سنگ کیسه صفرا دکتر مادرم مصرف ۳ تا از این قرص رو تجویز کرده درحالی که همه جا نوشتع بود ۱ یا ۲ کدومش درسته ؟؟