جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر (BNQ)

25
سوال
10
دقیقه
رایگان
شروع تست

پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر (BNQ)

این پرسشنامه برای ارزیابی شدت نیازهای اساسی افراد بر مبنای "تئوری انتخاب" ارائه شده است و دارای 25 ماده می‌باشد. تئوری انتخاب، می‌گوید تمام انسان‌ها، پنج نیاز ژنتیکی و اساسی دارند که توسط آن‌ها برانگیخته می شوند. این نیاز ها عبارتند از: بقا و زنده ماندن، عشق و احساس تعلق، آزادی، قدرت و پیشرفت و تفریح. تمام رفتارهای ما هدفمند و برای ارضای یکی از این نیازها انجام می شوند. مخاطب این آزمون افراد بالای 13 سال هستند که باید میزان وجود هر یک از نیازها گفته شده در آزمون را از " بسیار کم "تا " بسیار زیاد " در خود، مشخص کنند.

2,143,524
کاربر از این تست استفاده کرده اند

مقالات مرتبط