حواس پرتی دشمن موفقیت: بعد از این ویدئو، حواس جمع تر خواهید شد

پشتیبانی حال
۲۴ آذر

تا شروع به انجام کاری می کنیم عوامل حواس پرتی سراغمون میاد.

بعد از مدتی خودمان این برچسب رو به خودمون می زنیم که ضعف تمرکز داریم.

این ضعف تمرکز باعث می شود از پس کارهایمان بر نیاییم.

تلفن همراه و صدای یادآورهای گوناگون آن، خود یکی از پررنگ ترین عوامل است.

در این قسمت از مجله دیدنی یاد میگیرد که چطور حواسپرتی را کنار بگذاریم.

یاد میگیریم چطور ذهن منظم رو جایگزین حواس پرتی کنیم.

اگر احساس کردید، در به کارگیری این راهکارها چالشی دارید، حال را دریابید.

در حال، می توانید از مشاوران زبده در باب این مسائل فردی تان مشاوره بگیرید.

مقالات مرتبط