سلام . درباره مصرف آمپول نوروبیون در سنین زیر ۱۴ سال ، توصیه به احتیاط زیاد در حد ممنوعیت نموده اید. درحالیکه در حدود ۱ تا ۲ درصد کودکان مبتلا به کمبود ویتامین ب۱۲ هستن و کمبود ویتامین های گروه ب توام باهم بسیار شایع است و در این موارد تزریق دو آمپول نوروبیون ب فاصله یک هفته می‌تواند مفید و بدون عارضه باشد
دکتردرخشان متخصص کودکان و دانشیار دانشگاه