من بینیمو ۴ ماه پیش عمل کردم الان برای الرژی میتونم از فنیل افرین استفاده کنم؟ مشکلی نداره؟