جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

ضد التهاب

داروهای ضدالتهاب یا داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی که به اختصار NSAID نیز نامیده می‌شوند، داروهای پرکاربردی هستند. آن‌ها به صورت گسترده برای کاهش التهاب و تسکین درد و تب تجویز می‌شوند. از جمله بیماری‌هایی که این داروها درمان می‌کنند عبارتند از: سردرد، قاعدگی دردناک، رگ‌به‌رگ شدن، سرماخوردگی و آنفولانزا، آرتریت و غیره. این داروها اعتیادآور نیستند؛ اما ممکن است عوارض جانبی داشته باشند، برای مثال ممکن است احتمال بیماری‌های کلیوی، گوارشی و قلبی-عروقی را افزایش دهند. بسیاری از داروهای ضدالتهابی در داروخانه‌ها بدون نیاز به نسخه در دسترس هستند، و بعضی هم نیاز به تجویز پزشک دارند. از جملۀ این داروها عبارتند از: ایبوپروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک، سلکوکسیب، مفنامیک اسید، ایندومتاسین، و آسپرین با دوز بالا.

الف

آپوتل

APOTEL

آفی روفن

AFIROFEN

آفی ستامول

AFICETAMOL

آفیکلوناک

AFICLONAC

آکولار

ACULLAR DAMLASI0.4percent- 5ML

آلفن

ALFEN

آلفن-ایکس ال

ALFEN-XL

آمیفن

AMIPHEN

آویفناک

AVIFENAC

ادوالژین 200 میلی گرم

ADVALGIN 200MG

ادوالژین فلش

ADVALGIN FLASH

ادویفن 400

ADVIFEN 400MG PEARL

ادویفن 200

ADVIFEN 200MG PEARL

ادویل کودکان

CHILDERNS ADVIL

استاپرل

ACETAPEARL

استاجکت

ACETAJECT

استاژل

ACETAGEL

استامین

ACETAMIN

استامین 325

ACETAMIN 325MG TAB

استامین 500

ACETAMIN 500MG TAB

استامینوفن

ACETAMINOPHEN

استامینوفن - حکیم

ACETAMINOPHEN-HAKIM

استامینوفن / کافئین- الحاوی

ACETAMINOPHEN/CAFFEINE-ALHAVI 500/65MG TAB

استامینوفن 100 م قطره

ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP

استامینوفن 120 م گ / 5 م ل سوسپانسیون

ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP

استامینوفن 120 م گ / 5 م ل محلول60 م ل

ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL

استامینوفن 120میلی گرم / 5 میلی لیتر

ACETAMINOPHEN

استامینوفن 125 م گ شیاف اطفال

ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP

استامینوفن 1گرم/100میلی لیتر

ACETAMINOPHEN (ABURAYHAN) 1G/100ML INJ

استامینوفن 325 م قرص

ACETAMINOPHEN 325MG TAB

استامینوفن 325 م گ شیاف

ACETAMINOPHEN 325MG SUPP

استامینوفن 325 میلی گرم

ACETAMINOPHEN 325MG

استامینوفن 500 م گ قرص

ACETAMINOPHEN 500MG TAB

استامینوفن 500 میلی گرم

ACETAMINOPHEN 500MG

استامینوفن 500م گ/50 میلی لیتر

ACETAMINOPHEN 500MG/50ML

استامینوفن 80

ACETAMINOPHEN (RAZAK) 80MG DISPERSIBLE TAB

استامینوفن 80 قرص

ACETAMINOPHEN 80MG TAB

استامینوفن آریا

ACETAMINOPHEN ARYA

استامینوفن بهسا

ACETAMINOPHEN BEHSA

استامینوفن سها

ACETAMINOPHEN SOHA

استامینوفن-بهوزان

ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN

استامینوفن-جالینوس

ACETAMINOPHEN-JALINOUS

استامینوفن-حکیم

ACETAMINOPHEN-HAKIM

استامینوفن-داروپخش 325م گ قرص

ACETAMINOPHEN (DP) 325MG TAB

استامینوفن-داروپخش 500م گ قرص

ACETAMINOPHEN (DP) 500MG TAB

استامینوفن-شفا

ACETAMINOPHEN-SHAFA

استامینوفن-شفا 80م گ قرص

ACETAMINOPHEN-SHAFA 80MG DISPERSIBLE TAB

استامینوفن-شفا شربت

ACETAMINOPHEN-SHAFA SYRUP

استامینوفن-عماد

ACETAMINOPHEN-EMAD

استامینوفن/کافئین

ACETAMINOPHEN/CAFFEINE

استامینوفن/کافئین 500/65

ACETAMINOPHEN/CAFEINE (ARAM DAROU GOSTAR) 500/65MG TAB

استامینوفن/کافئین 65/500

ACETAMINOPHEN/CAFEINE (LOGHMAN) 500/65MG TAB

استامینوفن/کافئین-شفا

ACETAMINOPHEN/CAFFEINE-SHAFA

استامینوفن500/ کافئین65

ACETAMINOPHEN/CAFFEINE (TADBIRKALA) 500/65MG TAB

اکتوپین

ACTOPIN

اکتوفن اکسترا

ACTOFEN EXTRA

ایبایوفن-ال

IBIOFEN-L

ایبوبروفن-داروپخش 100م گ/5 م ل سوسپانسیون

IBUPROFEN (DP) 100MG/5ML SUSP

ایبوبروفن-شفا 100م گ/5 م ل سوسپانسیون

IBUPROFEN-SHAFA 100MG/5ML SUSP

ایبوپروفن

IBUPROFEN (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP

ایبوپروفن 200

IBUPROFEN (RAMIN) 200MG TAB

ایبوپروفن 200م گ قرص

IBUPROFEN 200MG TAB

ایبوپروفن 200میلی گرم

IBUPROFEN 200

ایبوپروفن 400

IBUPROFEN (ABURAIHAN) 400MG/4ML AMP

ایبوپروفن 400 م گ - شفا

IBUPROFEN-SHAFA 400MG CAP

ایبوپروفن 400م گ قرص

IBUPROFEN 400MG TAB

ایبوپروفن 5 درصد

IBUPROFEN (PARS DAROU) 5percent TOP GEL

ایبوپروفن آریا

IBUPROFEN ARYA

ایبوپروفن بهسا

IBUPROFEN BEHSA

ایبوپروفن سها

IBUPROFEN SOHA

ایبوپروفن- شفا 200

IBUPROFEN-SHAFA 200MG CAP

ایبوپروفن-اکسیر

IBUPROFEN-EXIR

ایبوپروفن-اکسیر 400میلی گرم در 4میلی لیتر

IBUPROFEN-EXIR 400MG/4ML VIAL

ایبوپروفن-الحاوی

IBUPROFEN-ALHAVI

ایبوپروفن-تدافارم 100م گ/5م ل 120م ل سوسپانسیون

IBUPROFEN-TEDAPHARM 100MG/5ML 120ML SUSP

ایبوپروفن-شفا

IBUPROFEN-SHAFA

ایبوپروفن-لقمان 5م ل/100م گ 120 م ل سوسپانسیون

IBUPROFEN (LOGHMAN) 100MG/5ML 120ML SUSP

ایبوپروفن-ناژو

IBUPROFEN-NAJO

ایبوپین

IBUPAIN

ایبوکیم

IBUKIM

د

دپو-مدرول

DEPO-MEDROL

دیپوفناک 50

DIPOFENAC 50MG TAB

دیکلن

DICLEN

دیکلوپتین

DICLOPTIN

دیکلورامین

DICLORAMIN

دیکلورن

DICLOREN

دیکلوژین

DICLOGIN

دیکلوفناک

DICLOFENAC

دیکلوفناک 1درصد

DICLOFENAC (RAZAK) 1percent 60G GEL

دیکلوفناک بهسا

DICLOFENAC BEHSA

دیکلوفناک پتاسیم

DICLOFENAC POTASSIUM

دیکلوفناک پتاسیم 50

DICLOFENAC POTASSIUM (IRANHORMONE) 50MG TAB

دیکلوفناک پیوسته رهش 100

DICLOFENAC (RUZDAROU) 100MG EXTENDED RELEASE TAB

دیکلوفناک سدیم

DICLOFENAC SODIUM

دیکلوفناک سدیم 1.5درصد

DICLOFENAC SODIUM (IRAN DAROU) 1.5percent TOP SOLUTION

دیکلوفناک سدیم 100 م گ قرص آهسته رهش

DICLOFENAC SODIUM SR 100MG TAB

دیکلوفناک سدیم 100م گ شیاف

DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP

دیکلوفناک سدیم 50 م گ شیاف

DICLOFENAC SODIUM 50MG SUPP

دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش 100

DICLOFENAC SODIUM (SOBHAN DAROU) 100MG EXTENDED RELEASE TAB

دیکلوفناک مدیفارم

DICLOFENAC MEDIPHARM

دیکلوفناک هگزال

DICLOFENAC HEXAL

دیکلوفناک- ناژو

DICLOFENAC-NAJO

دیکلوفناک-بهوزان

DICLOFENAC-BEHVAZAN

دیکلوفناک-جالینوس

DICLOFENAC-JALINOUS

دیکلوفناک-حکیم 100

DICLOFENAC-HAKIM 100MG SUPP

دیکلوفناک-حکیم 50م گ شیاف

DICLOFENAC-HAKIM 50MG SUPP

دیکلوفناک-سبحان

DICLOFENAC-SOBHAN

دیکلوفناک-شفا 25

DICLOFENAC-SHAFA 25MG EC TAB

دیکلوفناک-شفا 50

DICLOFENAC-SHAFA 50MG EC TAB

دیکلوفناک-عماد

DICLOFENAC-EMAD

دیکلوفناک-ناژو

DICLOFENAC-NAJO

دیکلوفناک-هگزال 75م گ قرص پیوسته رهش

DICLOFENAC-HEXAL 75MG ER TAB

دیکلوکیم

DICLOKIM

دیکلوویشار

DICLOVICHAR

دیکوتارد

DICOTARD