با تشکر از زحمات شما که در زمینه جمع آوری و قرار دهی این مطالب مفید و سازنده قرار دادید امیدوارم که سطح علمی تمام جامعه به حد درخشان و قابل توجهی افزایش پیدا کنه و شما جواب متقابل تلاش های خود را ببینید با تشکر از شما نویسنده گرامی❤❤👌