جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

تست شخصیت شناسی نئو (NEO)

60
سوال
36
دقیقه
رایگان
شروع تست

تست شخصیت شناسی نئو (NEO)

در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید . لطفا به تمام سوال‌ها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال خاصی تلف نکنید. در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد. در نظر داشته باشید که بنابر نتایج علمی، پاسخ آزمون شخصیت پنج عاملی نباید به صورت مستقیم به خود شما داده شود زیرا باعث برچسب زدن به شما شده و این برچسب‌ها باعث نتیجه گیری های اشتباه می‌شود. لذا جواب این آزمون فقط جهت تشخیص وضعیت شما به مشاور، نمایش داده شده و در صورت نیاز تحلیل و ارزیابی خواهد شد.

2,208,414
کاربر از این تست استفاده کرده اند

مقالات مرتبط