جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

مقیاس وسواس فکری - عملی پیل - براون (YBOCS)

10
سوال
15
دقیقه
رایگان
شروع تست

مقیاس وسواس فکری - عملی پیل - براون (YBOCS)

مقیاس وسواس فکری- عملی پیل براون (YBOCS) یک تست روانشناختی پرکاربرد است که در سال 1990 برای ارزیابی شدت علائم وسواس فکری-عملی در افراد طراحی شد. YBOCS شامل 10 آیتم است که زمان صرف شده برای افکار وسواسی و میزان پریشانی ناشی از این افکار و همچنین فراوانی و شدت رفتارهای اجباری انجام شده در پاسخ به این وسواس ها را ارزیابی می کند. این تست، یک معیار قابل اعتماد و معتبر برای ارزیابی شدت اختلال وسواس فکری اجباری (OCD) در نظر گرفته می شود و به طور گسترده در مطالعات تحقیقاتی و تنظیمات بالینی برای مشخص کردن پیشرفت علائم و نظارت بر اثربخشی درمان استفاده می‌شود.

1,260,039
کاربر از این تست استفاده کرده اند

مقالات مرتبط